Rollen: wie doet wat?

Voormalig werkgever

Als u ziek bent dan meldt u dit bij uw (voormalig) werkgever. Op het moment dat u uit dienst treedt, meldt de werkgever de ziekmelding bij het ZW EC. Uw (voormalig) werkgever meldt u dus ziek bij ZW EC en betaalt de ZW-uitkering aan u uit.

Uzelf

Tijdens uw ziekteperiode is het belangrijk dat u er alles aan doet om te re-integreren en te werken aan uw herstel. Dit is een wettelijke vereiste van de Wet verbetering Poortwachter. Het is belangrijk dat u goed contact blijft houden en bereikbaar bent voor de verzuimspecialist van het ZW EC zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt aan herstel.

ZW EC

Deze afdeling begeleidt u tijdens de periode dat u ziek bent tot maximaal 104 weken. Daarbij voeren zij in samenwerking met uw leidinggevende, de bedrijfsarts en andere interventionisten (zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, loopbaancoach of re-integratie bureau) de regie tijdens uw ziekteperiode. Zij houden in de gaten of de juiste re-integratie activiteiten worden ingezet zodat u (wanneer dat weer mogelijk is) kunt hervatten in werk wat op dat moment bij uw gezondheidssituatie past. Daarbij is de focus; re-integratie. Bij dit proces wordt de Wet verbetering Poortwachter als leidraad gebruikt. Het ZW EC bepaalt of u recht heeft op een ZW-uitkering en berekent de hoogte van uw uitkering. Het ZW EC is uw aanspreekpunt, bij vragen kunt u ZW EC bereiken per mail (ZW@equivalence.nl) of telefoon 085-3034354.

UWV

  • UWV controleert of de uitvoering van het ZW-eigenrisicodragerschap door het ZW EC conform de wettelijke vereisten verloopt.
  • UWV voert de eerstejaarsbeoordeling uit. U wordt dan door UWV opgeroepen voor een beoordeling van uw gezondheidssituatie: hierbij beoordeelt UWV of u in staat bent om meer dan 65% van uw oude inkomen te verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid. Als dat zo is, heeft u geen recht meer op een ZW-uitkering.
  • U kunt bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen als u het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts over uw arbeidsmogelijkheden en uw herstel.
  • Tijdens de periode van verzuim is het belangrijk dat u er alles aan doet om te herstellen. Daarbij maakt u afspraken met de verzuimspecialist van het ZW EC. Houdt u zich niet aan de gemaakte afspraken of de wettelijke vereisten? Dan zal UWV een beschikking aan u afgeven. Een eventuele bezwaarprocedure voert u in dat geval ook met UWV.
  • Bent u 2 jaar ziek, dan zal UWV een WIA beoordeling uitvoeren. Vanaf dat moment zal het ZW EC u niet meer begeleiden maar neemt UWV de contacten met u over.
  • Als u niet meer ziek bent en binnen 2 jaar herstelt dan komt u mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. U kunt deze uitkering aanvragen bij UWV.