ZW Expertise Center

Welkom bij het ZW Expertise Center

Het ZW Expertise Center (ZW EC) is een afdeling bij Equivalence waarin verzuimspecialisten werkzaam zijn. Deze afdeling begeleidt personen die tijdens- of binnen 28 dagen na het einde van een dienstverband ziek zijn (geworden). Voor deze personen bestaat hoogstwaarschijnlijk recht op een ZW-uitkering. Het doel van het ZW EC is om ZW-gerechtigden te begeleiden en te ondersteunen bij de re-integratie en de weg naar herstel. Daarnaast zorgt het ZW EC ervoor dat u een uitkering ontvangt.

Daarbij is het belangrijk dat u er alles aan doet om te werken aan uw herstel. Hier zijn wettelijke vereisten voor van toepassing. Het ZW EC helpt u bij de naleving van deze wettelijke vereisten en werkt samen met u aan een spoedig herstel. Als blijkt dat u niet voldoende herstelt dan helpt ZW EC u bij een WIA-aanvraag.

Tijdens een dienstverband betaalt een werkgever het salaris van een zieke werknemer door. Is de werknemer ziek bij einde contract/einde dienstverband, dan bestaat er recht op een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering). Normaal gesproken wordt het recht op een ZW-uitkering door UWV beoordeeld en berekend. Uw voormalig werkgever heeft er echter voor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor dit ZW-risico en neemt daarmee de taken van het UWV over. De uitvoering van de ZW heeft uw voormalig werkgever aan Equivalence uitbesteed. Daardoor is bij het recht op een ZW-uitkering niet UWV uw aanspreekpunt maar Equivalence.

Wat doet ZW EC voor u?

Equivalence heeft van uw voormalig werkgever de opdracht gekregen om het ZW-eigenrisicodragerschap uit te voeren. U kunt het zo zien, dat Equivalence de taken van het UWV overneemt tijdens de periode dat u recht heeft op een ZW-uitkering. De afdeling bij Equivalence waar u contact mee heeft heet het ZW EC. Dit staat voor Ziektewet Expertise Center. U kunt met de verzuimspecialisten van het ZW EC rekenen op kennis en ervaring, goede begeleiding- en communicatie en een snelle reactie op uw vragen. 

De verzuimspecialisten van het ZW EC begrijpen dat ziek zijn geen prettige situatie is en dat u daar niet om heeft gevraagd. Door hun jarenlange kennis en ervaring weten zij dat het verzuim en re-integratie proces erg complex kan zijn. Enerzijds door de wetgeving die tijdens ziekte geldt maar anderzijds ook doordat uw gezondheid en werksituatie opeens anders is geworden. Het primaire doel van ZW EC is dan ook om u en uw werkgever tijdens dit proces te informeren en hierin te begeleiden met als uiteindelijk doel: re-integratie en herstel waarbij er rekening wordt gehouden met uw beperkingen en mogelijkheden.