Rechten en plichten

Voor u gelden dezelfde rechten en plichten als voor een werknemer die een Ziektewetuitkering van UWV ontvangt.

Welke plichten heeft u?

Naast de wettelijke vereisten van de Wet verbetering Poortwachter hebben uw (voormalig) werkgever en het ZW EC een verzuimreglement opgesteld en afspraken met u gemaakt. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over werken aan herstel, meewerken aan re-integratie, veranderingen in uw situatie doorgeven en passend werk aanvaarden. Een ZW-uitkering is een tijdelijk inkomen. U bent verplicht om te zorgen dat u weer eigen inkomsten krijgt. De focus ligt op werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt:

 • Kom de afspraken met de bedrijfsarts en het ZW EC na
 • Geef de juiste informatie over uzelf en uw situatie
 • Geef wijzigingen door
 • Geef door dat u beter bent
 • Geef altijd uw juiste woon- of verblijfadres en uw telefoonnummer door
 • Zorg voor een geldig identiteitsbewijs
 • Kom naar afspraken bij de bedrijfsarts
 • Werk mee aan onderzoek
 • Zoek en behoud passend werk
 • Geef door dat u inkomsten uit werk heeft
 • Geef door dat u werkt
 • Werk actief aan uw re-integratie


Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn herstel?
Als u niet meewerkt aan uw herstel, dan meldt het ZW EC dit bij UWV. UWV beslist dan welke gevolgen dit heeft voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering. Dit is geregeld in het Maatregelenbesluit.

Welke rechten heeft u?

Naast de verplichtingen die u heeft bij ziekte, heeft u ook rechten.

Privacy
Als u met het ZW EC te maken heeft, dan werken wij met uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en telefoonnummer. Als we persoonsgegevens van u vragen, of krijgen van bijvoorbeeld uw (voormalig) werkgever of UWV, dan beschermen we uw privacy zorgvuldig. Dit is een wettelijke vereiste, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is privacywetgeving die vanaf mei 2018 geldt voor de hele Europese Unie. In het privacyreglement kunt u nalezen welke gegevens wij gebruiken, met welk doel en hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Mijn gegevens inzien
U mag uw (voormalig) werkgever en het ZW EC schriftelijk vragen welke gegevens er van u worden gebruikt. Deze gegevens kunt u controleren. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over uw loon en uw arbeidsverleden. U mag ook navragen welke van uw gegevens er gedeeld wordt met andere organisaties. Gegevens delen kan alleen als dat mag volgens de wetgeving. Medische gegevens mogen nooit zonder uw toestemming worden gedeeld.
U kunt zelf de gegevens over uw arbeidsverleden en loon controleren op Mijn UWV. Kloppen uw gegevens niet? Geef de juiste gegevens aan UWV door zodat het ZW EC beschikt over de juiste gegevens.

Iemand meenemen naar een persoonlijk gesprek
Als u een Ziektewet-uitkering heeft kunt u gesprekken hebben met een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. Als u het prettig vindt, kunt u altijd iemand meenemen naar het gesprek. Bijvoorbeeld uw partner of een vriend(in).

UWV toelichting rollen en plichten
Voor meer informatie klikt u hier voor de toelichting van UWV van uw rechten en plichten voor de ZW.