ZW

Wat is ZW Expertise Center?

Het ZW Expertise Center (ZW EC) is een afdeling bij Equivalence waarin verzuimspecialisten werkzaam zijn. Deze afdeling begeleidt personen die tijdens- of binnen 28 dagen na het einde van een dienstverband ziek zijn (geworden). Voor deze personen bestaat hoogstwaarschijnlijk recht op een ZW-uitkering. Het doel van het ZW EC is om ZW-gerechtigden te begeleiden en te ondersteunen bij de re-integratie en de weg naar herstel. Daarnaast zorgt het ZW EC ervoor dat u een uitkering ontvangt.

ZW Expertise Center is er voor u

Tijdens een dienstverband betaalt een werkgever het salaris van een zieke werknemer door. Is de werknemer ziek bij einde contract/einde dienstverband, dan bestaat er recht op een Ziektewet-uitkering (hierna: ZW-uitkering). Normaal gesproken wordt het recht op een ZW-uitkering door UWV beoordeeld en berekend. Uw voormalig werkgever heeft er echter voor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor dit ZW-risico en neemt daarmee de taken van het UWV over. De uitvoering van de ZW heeft uw voormalig werkgever aan Equivalence uitbesteed. Daardoor is bij het recht op een ZW-uitkering niet UWV uw aanspreekpunt maar Equivalence.