Klachtenreglement

Maak uw klacht kenbaar

Bent u het ergens niet mee eens of heeft u vragen? Neem dan contact op met het ZW PEQC. Bent u het daarna nog steeds niet eens met het ZW PEQC? Dan heeft u verschillende opties:

  • U bent het niet eens met het advies van de bedrijfsarts: u kunt dan een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Ga daarvoor naar uwv.nl.
  • U bent het niet eens met een beschikking: u kunt dan een bezwaarschrift sturen naar UWV. Ga daarvoor naar uwv.nl.
  • U heeft een klacht over het ZW PEQC. Richt uw klacht schriftelijk aan de directie van Equivalence B.V.: Equivalence B.V. t.a.v. de directie, De Hulk 6, 1647 DR BERKHOUT