Ziek, uit dienst en nu?

Gezamenlijk werken aan re-integratie

U bent ziek en niet meer in dienst bij uw (voormalig) werkgever. Uw voormalig werkgever meldt u na uitdiensttreding ziek bij het ZW PEQC. De verzuimspecialist van het ZW PEQC zal u begeleiden tijdens uw ziekteperiode en neemt hiermee de taak van UWV over. Het ZW PEQC neemt contact met u op om de verzuimbegeleiding en re-integratie op te pakken. Gezamenlijk werkt u aan re-integratie en herstel.