Loondispensatie

Voor het in dienst nemen van een werknemer met een Wajong-uitkering die door een ziekte of handicap mindere arbeidsprestatie levert dan uw andere werknemers, heeft de werkgever de mogelijkheid om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen. De duur van de loondispensatie is 6 maanden tot maximaal 5 jaar. De aanvraag voor Loondispensatie wordt ingediend bij UWV.

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen