Regres

Wanneer een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt door een ongeval, waarvan de schuld bij een derde ligt, dan heeft de werkgever recht op compensatie. De gemaakte kosten (loondoorbetaling, re-integratiekosten, ZW- en of WGA-kosten etc.) kunnen dan verhaald worden bij de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval; Regres.

Regres betreft dus het verhalen van de netto loonschade en andere gemaakte kosten op de (verzekeraar van de) veroorzaker van een ongeval van de werknemer.

Bij regres heeft de werkgever -naast de vergoeding van netto loonschade en re-integratiekosten- tevens recht op geen of verminderde toerekening in het kader van de gedifferentieerde Whk-premie. 

Equivalence verzorgt het verhalen van de gemaakte kosten bij de verzekeraar voor u van de veroorzaker van het ongeval. 

GEAUTOMATISEERDE UITVOERING

EQUnet van Equivalence voert dit proces volledig digitaal uit. Met EQUnet weet u zeker dat u een volledige administratie heeft en er niets over het hoofd wordt gezien.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met de unieke softwareapplicatie EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van de aantallen, voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?