Subsidieregeling praktijkleren

Subsidieregeling praktijkleren is een stimuleringsmaatregel voor werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen. De subsidie biedt een tegemoetkoming voor begeleidingskosten door de werkgever en bedraagt maximaal  € 2.700 per leerling. Aan het recht op de subsidie zijn voorwaarden verbonden. Zo moet u een erkend leerbedrijf zijn en leerlingen in dienst hebben op basis van een praktijkleerovereenkomst. De leerling heeft een 200 uren-norm in het mbo én houdt zich tenminste 610 klokuren bezig met praktijkvorming. Daarnaast is de opleiding diplomagericht, dient er daadwerkelijke begeleiding van de student  (bbl, hbo, vmbo, promovendi, technologisch ontwerper) door de werkgever plaats te vinden en dient er een adequate aanwezigheidsadministratie te zijn. Aan de aanvraag van de subsidie zijn termijnen verbonden (in 2021 van 2 juni tot en met 15 september). De subsidie wordt in de maand december uitbetaald.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?