Vangnetregeling artikel 29 ZW

Vangnetregeling artikel 29a ZW

De vangnetregeling artikel 29a ZW is een vergoeding tot het maximum dagloon van de loonkosten tijdens ziekte ten gevolge van zwangerschap gedurende 104 weken. De regeling is zowel voorafgaand aan de bevalling als na de bevalling van toepassing. Na de bevalling dient de ziekte zich wel direct aansluitend aan het WAZO-verlof voor te doen.

Vangnetregeling artikel 29b ZW

De vangnetregeling artikel 29b ZW is een vergoeding tot het maximum dagloon van de loonkosten tijdens ziekte gedurende 104 weken ongeacht de ziekteoorzaak bij een werknemer met een no-risk status. Bij de doelgroep AGH en SFB is de no-risk polis van toepassing gedurende maximaal 5 jaar ná in dienst treding. Voor de doelgroep Arbeidsbeperkte geldt geen maximale duur. De werknemer met een (gedeeltelijke) WGA uitkering die bij u in dienst is gebleven heeft de status structureel functioneel beperkt. Om die reden bestaat er voor deze doelgroep eveneens recht op vangnet 29b ZW gedurende maximaal 5 jaar.

Vangnetregeling artikel 29d ZW

De vangnetregeling artikel 29dZW is een (tijdelijke) compensatieregeling en betreft een vergoeding van de loonkosten (tot maximum dagloon) tijdens ziekte gedurende 104 weken, ongeacht de ziekteoorzaak. De regeling is van toepassing op een werknemer die;

  • op of ná 1 januari 2018 bij u in dienst is getreden;
  • ouder is dan 56 jaar;
  • in de 52 weken voor de indiensttreding onafgebroken een WW-uitkering had;
  • niet langer dan 5 jaar bij u in dienst is én
  • langer dan 13 weken door ziekte niet kan werken.

Geautomatiseerde uitvoering

EQUnet van Equivalence voert dit proces volledig digitaal uit. Met EQUnet weet u zeker dat u een volledige administratie heeft en er niets over het hoofd wordt gezien.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met de unieke softwareapplicatie EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van de aantallen, voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?