Social Return On Investment (SROI)

Social return on investment is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Overheden kunnen met SROI de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

SROI omvat meerdere afspraken over de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en behelst zowel het maken als het uitvoeren van afspraken tussen inkoper en leverancier. De precieze vorm verschilt per afspraak. Er zijn veel varianten, zoals verplichtingen in geld, in aantallen plaatsingen, categorieën, et cetera.

Vormen SROI

Overheidsorganisaties verplichten opdrachtnemers te voldoen aan SROI-standaarden die zij zelf opstellen. Dat betekent dat iedere overheidsinstelling zijn eigen SROI-eisen heeft. Het is daarom voor de leverancier van belang om een volledige en gecontroleerde SROI-administratie te voeren.

Aanpak Equivalence

Met EQUnet wordt bij uw medewerkers geïnventariseerd of zij voldoen aan één of meer van de SROI-eisen. Is dit het geval dat worden de resultaten opgeslagen in de SROI-administratie. Met deze administratie heeft u volledig zicht op uw SROI-aandeel en kunt u indien nodig gericht en tijdig bijsturen.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van de aantallen, de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?