WAZO, WIEG en WBO

WAZO is een vergoeding (tot het maximum dagloon) van de loonkosten tijdens zwangerschapsverlof van in beginsel 16 weken. Het zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De werkneemster bepaalt zelf op welke dag het verlof binnen deze periode ingaat.

Aanvraag van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering dient binnen 4 tot 2 weken voor de eerste verlofdag te zijn ingediend.

WIEG is een vergoeding tot 70% van het maximum dagloon van de loonkosten tijdens geboorteverlof van de partners gedurende maximaal 5 weken. Daarbij geldt dat de werknemer eerst het standaard geboorteverlof van 1 werkweek moet hebben opgenomen. De verlofweken moeten binnen 6 maanden na de geboorte van het kind zijn opgenomen en de werknemer erkent het kind of is de partner van de moeder van het kind.

Wbo (Wet betaald ouderschapsverlof) geeft ouders recht op negen weken ouderschapsverlof waarin ze 70% van het (gemaximeerde) dagloon krijgen doorbetaald. Beide ouders hebben recht op het verlof en zij kunnen dit binnen het eerste levensjaar van het kind opnemen. Wbo geldt ook in geval van adoptie of pleegzorg.

Deze regelingen zijn complex en tijdrovend. Equivalence neemt al het werk uit handen, verzorgt de aanvraag, bewaakt de afhandeling en controleert de door UWV berekende en uitgekeerde bedragen. Bij onjuistheden zorgt Equivalence voor correcties en uitkering van de juiste bedragen. 

EQUnet van Equivalence voert dit proces volledig digitaal uit. Met EQUnet weet u zeker dat u een volledige administratie heeft en er niets over het hoofd wordt gezien.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met de unieke softwareapplicatie EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van de aantallen, voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?