Loonkostensubsidie

Voor het in dienst nemen van iemand uit de doelgroep van de Banenafspraak (niet zijnde Wajong) is een loonkostensubsidie van toepassing. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en het wettelijk minimumloon en is nooit hoger dan 70% van het wettelijk minimumloon. De aanvraag voor de loonkostensubsidie dient u in bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven en is -zolang er aan de eisen wordt voldaan-  niet gemaximeerd in duur.

EQUnet van Equivalence voert dit proces volledig digitaal uit. EQUnet toetst bij  iedere medewerker of er loonkostensubsidie van toepassing is. Met EQUnet weet u zeker dat u een volledige administratie heeft en er niets over het hoofd wordt gezien.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van de aantallen, de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?