No risk polis

De no-riskpolis is een regeling die voor u geldt als u een werknemer met een ziekte, beperking of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat u:

  • een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer kunt krijgen bij ziekte;
  • geen hogere ZW-premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere WGA-premie hoeft te betalen als de werknemer in de WGA komt.

 

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen