Regres

Regres betreft het verhalen van de netto loonschade en re-integratiekosten op de (verzekeraar van de) veroorzaker van een ongeval van de werknemer. Bij regres heeft de werknemer bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer recht op geen of verminderde toerekening in het kader van de gedifferentieerde WGA premie.

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen