Vangnetregeling artikel 29b ZW

De vangnetregeling artikel 29b ZW  is een vergoeding tot het maximum dagloon van de loonkosten tijdens ziekte gedurende 104 weken ongeacht de ziekteoorzaak bij een werknemer met een no-risk status. Bij de doelgroep AGH en SFB is de no-risk polis van toepassing gedurende maximaal 5 jaar ná in dienst treding. Voor de doelgroep Arbeidsbeperkte geldt geen maximale duur. De werknemer met een (gedeeltelijke) WGA uitkering die bij u in dienst is gebleven heeft de status structureel functioneel beperkt. Om die reden bestaat er voor deze doelgroep eveneens recht op vangnet 29b ZW gedurende maximaal 5 jaar.

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen