Vangnetregeling artikel 29d ZW

De vangnetregeling artikel 29dZW is een (tijdelijke) compensatieregeling en betreft een vergoeding van de loonkosten (tot maximum dagloon) tijdens ziekte gedurende 104 weken, ongeacht de ziekteoorzaak. De regeling is van toepassing op een werknemer die;

  • op of ná 1 januari 2018 bij u in dienst is getreden;
  • ouder is dan 56 jaar;
  • in de 52 weken voor de indiensttreding onafgebroken een WW-uitkering had;
  • niet langer dan 5 jaar bij u in dienst is én
  • langer dan 13 weken door ziekte niet kan werken.
Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen