WAZO en WIEG

WAZO is een vergoeding (tot het maximum dagloon) van de loonkosten tijdens zwangerschapsverlof van in beginsel 16 weken. Het zwangerschapsverlof gaat in tussen 6 en 4 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De werkneemster bepaalt zelf op welke dag het verlof binnen deze periode ingaat.

Aanvraag van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering dient binnen 4 tot 2 weken voor de eerste verlofdag te zijn ingediend.

WIEG is een vergoeding tot 70% van het maximum dagloon van de loonkosten tijdens geboorteverlof van de partners gedurende maximaal 5 weken. Daarbij geldt dat de werknemer eerst het standaard geboorteverlof van 1 werkweek moet hebben opgenomen. De verlofweken moeten binnen 6 maanden na de geboorte van het kind zijn opgenomen en de werknemer erkent het kind of is de partner van de moeder van het kind.

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met het unieke platform EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van bijvoorbeeld de voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

Contact

Onze oplossingen