Nieuws

Niet vergeten: aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren!

Gepubliceerd op: 31-8-2020

De Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) is voor u van toepassing indien u leerlingen in dienst heeft met een mbo- praktijk of -werkleerplaats. Ook is de SPL een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een  provendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). De regeling wordt uitgevoerd door het RVO en is er in principe tot 2023, aanvragen doet u jaarlijks en voor het jaar 2020 geldt een deadline voor aanvragen van 16 september, 17:00 uur. Voor het studiejaar 2019/2020 geldt een maximum subsidiebedrag per leerling van € 2.700,-. Voor de sectoren Horeca, Landbouw en Recreatie is een extra subsidie beschikbaar. Dit geeft u aan in het aanvraagformulier SPL van de RVO (https://mijn.rvo.nl/praktijkleren).

Maatregelen in verband met het Corona-virus

De hoogte van de SPL is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-leerling begeleidt. In verband met de gedwongen sluitingen als gevolg van het Corona-virus heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen: Voor werkgevers die te maken hebben gehad met een gedwongen sluiting van 22 maart tot en met 19 mei brengt de RVO de weken waarin de werkgever de BBL-leerling niet kon begeleiden, niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar die toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was.

Voorschot SPL studiejaar 2019/2020

De subsidie wordt normaal gesproken aan het einde van het jaar (in de maand december) uitbetaald, maar in verband met de Corona-crisis is er de mogelijkheid geweest om een voorschot aan te vragen. Heeft u een voorschot aangevraagd en verkregen? Dan moet u de aanvraag SPL opnieuw indienen vóór de deadline van 16 september! Doet u dit niet, dan moet u het reeds ontvangen voorschotbedrag terug betalen.

Heeft u vragen over de Subsidieregeling Praktijkleren, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Laatste Nieuws

Niet vergeten: aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren!

De top 5 meest voorkomende fouten in de Whk beschikking

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Niet vergeten: aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren!

Beheers de kosten van zieke en arbeidsongeschikte oud-medewerkers

Gepubliceerd op: 15-11-2021
Lees meer
Niet vergeten: aanvragen Subsidieregeling Praktijkleren!

Herleving van het Loonkostenvoordeel

Gepubliceerd op: 1-11-2021
Lees meer