ZW- en WGA uitkeringen (schadelastbeheersing)

Werkgevers die publiek zijn verzekerd voor het ZW- en WGA-risico (en dus Whk premie betalen), zijn bij de beheersing van dit risico afhankelijk van UWV. UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie en monitoring van de ZW- en WGA-gerechtigden.

Vanwege een te kort aan capaciteit bij UWV gebeurt dit niet of te weinig. Het is daarom belangrijk om zelf actie te ondernemen.

De toerekening van de uitkering aan de werkgever geschiedt pas ná 2 jaar en wordt dus voor u zichtbaar op het moment dat u de Whk-beschikking ontvangt. Een Whk-beschikking voor het premiejaar 2022, bevat de ZW- en WGA-uitkeringen uit het jaar 2020. Maar in 2022 bent u te laat om activiteiten voor schadelastreductie te ondernemen, zoals re-integratiebegeleiding of het aanvragen van een herbeoordeling bij UWV.

Monitoren ZW- en WGA-gerechtigden

Het monitoren en begeleiden van de ZW- en WGA-gerechtigden én UWV is in dit stadium cruciaal. Schakel daarbij Equivalence als professioneel rechtshulpverlener in. Werkgevers krijgen namelijk geen inzage in de medische gegevens van de (ex)werknemer. Een professioneel rechtshulpverlener wel. Daardoor kunnen zij een dossier goed beoordelen op het recht, de juistheid van de categorie WIA, de re-integratiemogelijkheden van de (ex)werknemer en of er een wijziging in de uitkering van toepassing is.

Hierdoor bespaart u fors op uw Whk-premie.

Aanpak WGA-schadelastreductie

  • analyseren van dossiers op duurzame arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden voor uitstroom of doorstroom naar de IVA, de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsklasse en het op basis daarvan voorbereiden van herbeoordelingen en bezwaar- en beroep;
  • indienen van herzieningsverzoeken, herbeoordelingen en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • bewaken afhandeling door UWV en/of Belastingdienst
  • rapportage met resultaten en aanbevelingen.

Kijk bij Whk-controle voor alle Whk-controle onderdelen.

Aanpak ZW-schadelastreductie

  • analyseren van dossiers op re-integratiemogelijkheden van de ZW-gerechtigden en afstemmen met UWV
  • bewaken UWV in uitvoering Poortwachter en het -tijdig- ondernemen van actie op het ZW-dossier (zoals bijvoorbeeld de eerstejaars ZW-beoordeling)
  • beoordelen eerstejaars ZW-beoordeling
  • voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • bewaken afhandeling door UWV en/of Belastingdienst
  • rapportage met resultaten en aanbevelingen.

VOLLEDIG ONTZORGD MET EQUNET

Equivalence neemt u het werk graag uit handen en zorgt met de unieke softwareapplicatie EQUnet ervoor dat u de regeling structureel optimaal benut. Daarbij bent u met het EQUnet dashboard altijd op de hoogte van de aantallen, voortgang, financiële opbrengsten en prognoses. Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan contact met ons op.

DE REGELINGEN OPTIMAAL BENUTTEN?